Under 2012 planerar vi ytterligare ca 4 000 kvm butiksyta på BackCity då bland annat Rusta öppnar ett varuhus på området.